banner

Nuo sausio 24 d. iki vasario 22 d. mokykloje bus vykdomas 4-tų klasių (skaitymo ir matematikos)

bei 8-tų klasių (skaitymo ir matematikos) nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP).

4 klasė

Skaitymas

Sausio 24 d.

Matematika

Sausio 31 d.

8 klasė

Skaitymas

Vasario 8 d.

Matematika

Vasario 22 d.


Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų  (NMPP) paskirtis - suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių mokymosi pasiekimus.

SĖKMĖS MOKINIAMS!

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40