2020 metų spalio 2 d. penktadienis mūsų mokyklos pradinukams buvo ypač įdomus ir darbingas. Vyko integruotos ugdomosios - pažintinės veiklos projektinė diena, skirta spalio 4 - tajai, Gyvūnų globos dienai paminėti. Atliekant įvairias kūrybines veiklas bei stebint ir analizuojant vaizdines pateiktis, mokiniai aktyviai diskutavo ir noriai dalijosi gyvenimiška patirtimi apie tai, kodėl ir kaip reikia auginti, prižiūrėti, rūpintis augintiniais. Aiškinosi saugaus elgesio su gyvūnais taisykles. Rungėsi klausimų viktorinoje, atliko praktines, menines užduotis. Projekto pabaigoje visi buvo pakviesti pagelbėti tiems, kuriais nesirūpina niekas... Visą ateinančią savaitę, nuo spalio 5 d. iki spalio 9 d. prie pradinukų korpuso įėjimo bus renkamas įvairus, gyvūnams skirtas maistas. Visos surinktos "dovanos" bus perduotos asociacijai gyvūnų mylėtojų klubui "Jonava ir keturkojai". Akcijoje gali sudalyvauti ir tu! Juk gera daryti - lengva!

Pradinio ugdymo mokytoja Jolita Skulčiuvienė