Paaugliams labai svarbu, kad viskas būtų „teisinga“. Jie gerbia ir mėgsta tuos tėvus, mokytojus ir kitus suaugusiuosius, kurie elgiasi „teisingai“. Jeigu tik paauglys nusprendžia, kad tėvai jo nesupranta ir elgiasi netinkamai, geriems santykiams iškyla grėsmė. Vienas būdas, kaip išvengti tokios krizės, yra kartu su paaugliu susikurti taisykles ir jų laikytis.

Parengėme informaciją tėvams, kviečiame susipažinti.

Socialinė pedagogė Sandra Šklenskienė