Mokykloje vykdomos ES projekto „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 veiklos. 🤩
Mokinių pasiekimai šiandien dažnai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina ne tik sukurti naujas skaitmenines priemones, bet ir sudaryti prieigos galimybes prie jų.
Įsisavinant projekto lėšas šiose ugdymo įstaigose interneto ryšiui pagerinti bus papildomai įrengti Wi-fi taškai. 👇💻
Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Kauno technologijos universitetu.
Daugiau informacijos 👇