NUOTOLINIU/SRAUTINIU BŪDU 2020 M. LAPKRIČIO 9-29 DIENOMIS

 1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 iki lapkričio 29 dienos 5-10 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu/srautiniu būdu:
  • 5 klasė lapkričio 10-12 dienomis mokysis mokykloje;
  • 9 klasė lapkričio 17-20 dienomis mokysis mokykloje;
 2. Pamokų pradžia 8 val., pamokos, NŠ užsiėmimai, darbas laikinosiose grupėse, konsultacijos vyks pagal įprastą tvarkaraštį.
 3. Mokiniai prie pamokos jungiasi per „Google Classroom“ platformą, neprisijungusiam mokiniui bus rašoma „n“ raidė (išsiaiškinus neprisijungimo priežastį su klasės auklėtoju).
 4. Vaizdo pamokos neturi viršyti 50 proc. pamokos laiko (jeigu dvi pamokos yra iš eilės, vaizdo pamoka gali būti tik viena – iki 20 minučių mokytojo parengta vaizdinė medžiaga, likęs laikas – aktyviam mokinių dalyvavimui).
 5. Tamo dienyną mokytojai pildo reguliariai kitai dienai, įrašydami konkrečias užduotis, nurodydami reikalingas pamokai priemones.
 6. Pagalbos vaikui specialistai pagalbą vaikams teikia pagal poreikį nuotoliniu/kontaktiniu būdu (kai 5 ar 9 klasės mokinių srautas mokosi mokykloje).
 7. Mokinių tėvams (globėjams) rekomenduojama dėl visų kilusių problemų dėl ugdymo kreiptis į dėstantį mokytoją, kitais klausimais – į klasės auklėtoją.
 8. Primename, kad bendravimas ir virtualioje erdvėje turi būti pagarbus ir mandagus.