Šalyje paskelbus karantiną ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-esfa-k-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo“ projekto „Tyrinėju ir mokausi“ programos veikla persikėlė į namus. Projekte dalyvaujantiems septintos klasės moksleiviams užduotys skiriamos Classroom aplinkoje.

Šiuo metu mokiniai nuodugniau susipažįsta su mikropasauliu ir mikroskopu – priemone, be kurios neįmanoma tirti nuostabiojo mikropasaulio. Mokiniai namuose žiūrėjo mokomuosius filmus apie mikroskopus (jų sandarą bei naudojimo sritis) bei mikroskopinius organizmus: susipažino su jų sandara, mityba, gyvenamąja aplinka. Susipažinę su plika akimi nematomomis gyvosios gamtos atstovėmis ameba, euglena ir klumpele, moksleiviai susiejo jų sandaros, mitybos, judėjimo ypatybes su gebėjimu prisitaikyti prie aplinkos, kurioje jos tarpsta.

Mokytojai: A. Buitkienė, V. Jakštienė, V. Marozas