Kaip ugdyti tvirtą, aplinkos spaudimui gebantį atsispirti paauglį?

Kviečiame susipažinti su parengtomis rekomendacijomis tėvams.

Parengė socialinė pedagogė Sandra Šklenskienė