Viename interviu Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Veronika Povilionienė pasakė: „Daina – lyg duona kasdieninė...“.

Septintos klasės mokiniai artėjant Sausio 13-osios minėjimui lietuvių k. pamokose mąstė apie tai, kas žmogui gali būti „lyg duona kasdieninė“. Dalijamės mokinių mintimis.

 Augustinas

Svajonės, nes svajonė yra vienas iš tu dalykų, kurie tau padeda judėti į priekį ir niekada nepasiduoti.

Šeima, nes šeima tau kiekvieną dieną padeda, iš šeimos narių gauni gerų gyvenimo patarimų. i Šeima yra geriausi draugai, kurie tave visada mylės ir nepaliks.

Draugai. Tai yra tie žmonės, kuriems gali išsipasakoti, ir jie ne smerks, o palaikys. Juk kartais būna, kad tėvai su kažkuo nesutinka, o draugai sutinka.  

Kamilė

Šeima ir artimieji, nes be jų mes jaustumės vieniši. Šeimose mes esame mylimi, daug ko išmokstame.

Tauta ir Tėvynė, nes mes joje užaugome ir gyvename. Mes turime ją saugoti, mylėti ir didžiuotis.

Iveta

Šeima. Šeima suteikia meilę, džiaugsmą ar šilumą, kurios kartais trūksta. Šeimos nariai gali daug kuo padėti, pamokyti, tu gali jiems išsipasakoti, kai to reikia, šeima tavęs nepalieka bėdoje. Be jos gyventi būtų sunku.

Tradicijos ir papročiai. Lietuvių tradicijos mus, lietuvius, suartina. Laikydamiesi tradicijų bei papročių mes pagerbiame visus lietuvius bei prisimename senus laikus, kurie mus sukūrė tokius, kokie esame dabar.

Tėvynė ir tauta. Tai yra lyg duona kasdieninė, nes tėvynė mūsų tautą suartino. Kai mūsų tėvynę puolė, mes kaip tauta susivienijome ir nepalikome vienas kito bėdoje. Tėvynė mus užaugino ir išauklėjo, o mes kaip tauta jai padėjome išgyventi. 

Andrėja

Turime džiaugtis, kol esame laisvi ir niekam nepriklausom. Turime gerbti tai, ką turime dabar, nes nežinom, kiek ilgai laisvėje išliksime.

 Ridas

Aš suprantu, kad žmogui daina yra lygiai tiek pat svarbi, kaip ir maistas. Nes daina gali būti apie meilę, tradicijas, draugystę, draugus, šeimą, jausmus, vertybes.

Kiekvienas žmogus myli ir gerbia savo Tėvynę, nes tai yra jo gimtoji vieta, nes čia gyvena jo šeima, draugai.

Laisvė žmogui yra svarbi. Kiekvienas nori būti laisvas, saugus, nori laisvai kalbėti savo gimtąja kalba. Kai žmogus nejaučia baimės, gali laisvai bendrauti su kitais.

Kiekviena tauta turi savo tradicijas, papročius ir stengiasi tas tradicijas išsaugoti, nepamiršti, jos perduodamos iš kartos į kartą.

Mokytoja L. Lenčiauskienė