banner


MOKYKLOS HIMNAS 
 

Kas rytą „Lietavos“ mokykloj
Subėgam visi į klases,
Nes čia pažinimo takeliai
Mus mokslo pasaulin nuves.

Nutrauks pamokų trapią tylą
Linksmutė skambučio daina.
Nuskrieję mokykliniai metai
Išliks širdyse visada.

Čia juokas per pertraukas aidi,
Čia guodžiame savo draugus.
Tas mažas vaikystės pasaulis
Brangus kaip Tėvynės dangus.

Čia kaupiam žinias ir vis augam,
Ir skrydžiui stiprėja sparnai.
Suklydę vėl bandome kilti –
Mes esam ,,Lietavos“ vaikai.

 

            V. Jankauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS HERBAS