banner

Tikslas

Telkti mokyklos bendruomenę kryptingam bendrų tikslų siekimui, stiprinant mokymo ir gyvenimo ryšį.

Misija

Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, programų įvairovę, saugią aplinką, teikti mokiniams šiuolaikinį mokslo lygį bei poreikius atitinkantį išsilavinimą, pagrįstą konkrečiomis, sistemingomis žiniomis apie visuomenę ir gamtą, formuoti šiuolaikišką bei tradicijomis grįstą bendruomenės vertybių ir pažiūrų sistemą, brandinti tautinę, kultūrinę ir dvasinę savimonę, formuoti asmenybę, kuri sugebėtų įsitvirtinti visuomenėje. Auginti žmogų, valdantį šiuolaikines technologijas, gebantį žinias pritaikyti praktikoje.

Vizija

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla – modernizuota besilaikanti tradicijų miesto pakraščio pagrindinė mokykla, besimokančios bendruomenės centras, sudaranti sąlygas įvairiapusei mokinių saviraiškai, ugdanti savarankišką, nuolat besimokantį, dorovingą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis šiuolaikinėje nuolat kintančioje aplinkoje, integruotis į visuomenę.

Vertybės

  1. Demokratiškas mokyklos valdymas.
  2. Saugi, draugiška aplinka.
  3. Aukšti mokinių sportiniai pasiekimai.
  4. Geri santykiai mokytojai – mokiniai.
  5. Palanki tėvų nuomonė apie mokyklą.
  6. Mokinių pavėžėjimas.
  7. Ugdymo planai, turinys suderinti su bendrosiomis programomis.

 

1 strateginė kryptis. Ugdymo proceso organizavimas, siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.

2 strateginė kryptis. Saugios, sveikos ir kultūringos mokyklos kūrimas.