banner

Vizija

Patraukli, moderni, atvira kaitai, saugi, ugdanti kiekvieną mokinį sėkmei mokykla.

Misija

Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, sudarant sąlygas sėkmingai ūgčiai asmenybės, kuri gebėtų veikti pagal savo galias visuomenėje.

 

Filosofija

Kurdami save, kartu kuriame mokyklą, kurioje yra gera visiems.

 

Mokyklos vertybės

  • Bendrystė ir pasitikėjimas - visi jaučiamės svarbūs, geranoriški, atsakingi.
  • Pagarba ir tolerancija - kiekvieną priimame tokį, koks jis yra, mokame klausytis, kalbėti ir išgirsti vieni kitus.
  • Asmeninis tobulėjimas - siekdami geriausio rezultato, auginame save.

Pagrindinės 2022-2024 m. strateginio plano veiklos kryptys:

  • Aukštesnių ugdymo(si) rezultatų siekis, užtikrinant kiekvieno mokinio individualią pažangą.
  • „ Mokyklos visiems ir kiekvienam“ vizijos įgyvendinimas, realizuojant įtraukiojo ugdymo iššūkius.
  • Visapusis Sveikos mokyklos koncepcijos įgyvendinimas, ugdant sveikos gyvensenos ir darnaus gyvenimo įgūdžius, bei mokinių šeimų telkimas bendruomeniškumui.

 

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40