banner

 

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla savo darbą pradėjo 1937 metais Geležinkelio stoties pradine mokykla. Vėliau ši mokykla buvo perorganizuota į septynmetę, aštuonmetę ir vidurinę. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2000m. sausio 27 d. sprendimu Nr.3 Jonavos 3-ioji vidurinė mokykla nuo 2001-09-01 reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2001 metais liepos 19 dienos sprendimu Nr. 108 nuo 2001-09-01 mokyklai suteiktas „Lietavos“ pagrindinės mokyklos pavadinimas. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1TS-148 nuo 2019 m. rugpjūčio 31 d. reorganizacijos būdu prie Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos prijungiamos Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno ir Upninkų pagrindinės mokyklos, kurios tampa Panoterių Petro Vaičiūno ir Upninkų skyriais. 2020 m. rugsėjo 1 d. Panoterių Petro Vaičiūno skyrius išformuojamas dėl mažo vaikų skaičiaus. Šiuo metu mokykla turi vieną Upninkų skyrių.


Keitėsi ne vien mokyklos statusas, bet ir pats mokyklos pastatas. 1952 m. prie mokyklos korpuso buvo pastatyti 2 priestatai, vėliau t.y. 1974 m. dar vienas priestatas. Mūsų mokyklą baigė 29 abiturientų laidos. Tarp jų yra nemažas skaičius žmonių, kurių darbais ir pasiekimais džiaugiasi juos mokę mokytojai bei mokyklos vadovai. Ilgą laiką mokykloje dirbo patyrę, didelę darbo patirtį turintys mokytojai. Tai – A.Gulbinienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, E. Želnienė – chemijos mokytoja, B. Bielinienė – matematikos mokytoja. Daugiau nei 50 metų istorijos mokė mokytoja J. Didvalienė. Daug metų mokykloje dirbo ir kūno kultūros mokytojai N. ir J. Mažeikos.


Nuo 1962 m. mokyklai vadovavo Kazys Šerėnas. 2000 m. direktoriumi buvo paskirtas Kęstutis Jakštas,  buvęs šios mokyklos mokinys. Jis mokyklai vadovavo iki 2010 m. Nuo 2010 m. lapkričio mėnesio mokyklai vadovavo Ina Skurdelienė. Nuo 2022 m. sausio 1 d. mokyklai vadovauja Liuda Urbonienė. Per praėjusį laikotarpį keitėsi mokyklos valdymo sistema. Ji tapo demokratiškesnė. Į kolektyvo darbą įsijungė nemažai jaunų mokytojų. Svarbius mokyklos mokomojo – auklėjamojo darbo klausimus ėmė spręsti mokyklos taryba, mokinių parlamentas, aktyviai įtraukiami mokinių tėvai. Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai, vykdomos trumpalaikės ir ilgalaikės projektinės veiklos. Čia daug išradingumo parodo mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokiniai aktyviai dalyvauja rajono renginiuose, konkursuose, olimpiadose.

 

Mokymas

  • Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.
  • Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
  • Mokyklos kalba – lietuvių klaba.
  • Mokyklos formos – dieninė, eksternu, individualus mokymas namuose.
  • Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
  • Išduodami išsilavinimo pažymėjimai, pasiekimų pažymėjimai Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijos nustatyta tvarka: pradinio išsilavinimo pažymėjimai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai.

 

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40