banner

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI GRAŽINOS ŠVĖGŽDĖS

 

 DARBOTVARKĖ LAPKRIČIO MĖN.

 

Renginys

Data

Laikas

Anglų kalbos mokytojos metodininkės pamokos veiklos vertinimas (pamokos planavimas ir organizavimas, šiuolaikiška pamoka)

11-08

10.10-10.55

Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės pamokos veiklos vertinimas (pamokos planavimas ir organizavimas, šiuolaikiška pamoka)

11-08

9.05-9.50

Direkcinės komisijos posėdis

11 -10

9.05-9.50

VGK posėdžiai

11-08, 18, 28

10.55-12.25

Susitikimai, pokalbiai su išorės audito vertintojų komandos vadove

11-16

7.45-16.45

Išorės auditas

11-21-23

7.45-16.45

Tėvų diena

11-30

17.00-19.00

Kita veikla

Pagal Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos mėnesio veiklos planą.

Pastaba

Esant būtinybei, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė gali keistis.

 

 DARBOTVARKĖ GRUODŽIO MĖN.

Renginys

Data

Laikas

Direkcinės komisijos posėdis

12-01

9.05-9.50

Mokytojų tarybos posėdis

12-05

14.00-15.00

Fizinio ugdymo vyresniojo mokytojo praktinės veiklos vertinimas (siekiant įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją)

12-06

8.10-14.05

Veiklos plano rengimo grupės (narys) susitikimai

12-05-23

14.05-16.05

Atestacinės komisijos posėdis

12-21

12.25-13.25

Metiniai vertinimai/pokalbiai su kuruojamais pedagogais

12-27-30

8.10-13.10

Kita veikla

Pagal Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos mėnesio veiklos planą.

Pastaba

Esant būtinybei, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė gali keistis.

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40