banner

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UPNINKŲ SKYRIAUS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI ASTOS JAMPOLCEVOS

 

DARBOTVARKĖ LAPKRIČIO MĖN.

Renginys

Data

Laikas

Ugdomojo proceso stebėsena 1 kl., individualus praktinės veiklos stebėjimų aptarimas su mokytojais.

11 – 04 d.

10.00 – 11.00 val.

VGK posėdžiai

11 – 08 d.

10.55 – 12.25 val.

Išorės auditas

11 – 21-23 d.

7.45 – 16.45 val.

Tėvų diena Upninkų skyriuje

11 – 28 d.

14.00 – 18.00 val.

Tėvų diena „Lietavos“ pagr. mokykloje

11 – 30 d.

17.00 – 19.00 val.

Kita veikla

Pagal Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos mėnesio veiklos planą.

Pastaba

Esant būtinybei, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė gali keistis.

 

 

 DARBOTVARKĖ GRUODŽIO MĖN.

Renginys

Data

Laikas

Ugdomojo proceso stebėsena, individualus praktinės veiklos stebėjimų aptarimas su mokytojais.

12 – 5,9,12 d.

9.00 – 16.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis

12 – 05 d.

14.00 – 15.00 val.

Veiklos stebėjimas Jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje.

12 – 16 d.

10 – 11 val.

Veiklos stebėjimas  Ikimokyklinio ugdymo grupėje.

12 – 16 d.

16 – 17 val.

Upninkų skyriaus metodinės grupės pasitarimas.

12 – 19 d.

15.00 – 16.00 val.

Metiniai vertinimai/pokalbiai su kuruojamais pedagogais

12 – 23 d.

12 – 28 d.

8.00 – 11.00 val.

8.00 – 11.00 val.

Kita veikla

Pagal Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos mėnesio veiklos planą.

Pastaba

Esant būtinybei, direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbotvarkė gali keistis.

 

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40