banner

Kiekvieną pirmadienį vyksta direkciniai pasitarimai nuo 9.00 iki 10.00

Mokinių ir mokyklos tarybos susirinkimai vyksta antradieniais nuo 11.45 iki 12.10

Metodinių grupių posėdžiai vyksta antradieniais nuo 14.00 (pagal poreikį).

Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta pagal poreikį atskiru pranešimu.