banner

 Mokykloje vykdomos švietimo programos:

 • ikimokyklinio ugdymo programa;
 • priešmokyklinio ugdymo programa;
 • pradinio ugdymo programa;
 • pagrindinio ugdymo programa;
 • individualizuota pradinio ugdymo programa;
 • individualizuota  pagrindinio ugdymo programa;
 • neformaliojo vaikų švietimo programos;
 • kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

 • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 • pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 • kiti teisės aktais nustatyti pažymėjimai.

Projektai

ESFIVP-I-1 (Phone).jpg

Pamokų laikas

JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAMOKŲ LAIKAS

Pamoka    Pamokos laikas
     1.    8.10 – 8.55
     2.    9.05 – 9.50
     3.  10.10 – 10.55
     4.  11.25 – 12.10
     5.  12.25 – 13.10
     6.  13.20 – 14.05
     7.  14.15 – 15.00


UPNINKŲ SKYRIAUS

Pamoka    Pamokos laikas
      1.   9.00 – 9.45
      2.  9.55 – 10.40
      3. 11.00 – 11.45
      4. 12.05 – 12.50
      5. 13.00 – 13.45
      6. 13.55 – 14.40